Phân cấp bậc rượu vang Tây Ban Nha những điều cần biết

Phân cấp bậc rượu vang Tây Ban Nha đã có nhiều thay đổi, khá gần gũi với cấp bậc vang Pháp. Rượu ở đây được gắn nhãn để xác định nguồn gốc và chia 5 cấp như sau.

Các phân cấp bậc rượu vang Tây Ban Nha

Vino de Mesa (VDM): Loại vang có phẩm chất thấp nhất trong các loại Tây Ban Nha, có thể có nguồn gốc từ bất cứ vùng nào trong khu vực.

Vino Comarcal (VC): Năm 2003 Tây Ban Nha đã đưa ra một cấp bậc rượu vang trung gian. Tạm thời giữa VT và DO (giống như VDQS của vang Pháp). Có tên là Vino Comarcal hay VC. Sau 5 năm thì loại rượu có thể ở cấp bậc này có thể được cân nhắc lên cấp DO.

Phân cấp bậc rượu vang Tây Ban Nha

Vino de la Tierra (VT, VDLT): Thứ hạng cao hơn so với Vino de Mesa. Gồm những chai rượu vang được sản xuất từ một vùng nhất định. Đáp ứng những yêu cầu về giống nho, sản lượng, đặc biệt về việc ủ rượu.

Denminacion de Origen (DO): Đây là cấp bậc rượu vang cao thứ 2 của Tây Ban Nha. Những chai rượu vang thuộc cấp này phải đáp ứng điều kiện về vườn nho. Như giống nho, sản lượng nho, mật độ trồng…và sản xuất rượu vang.

Deominacion de Origen Calificada (DOC): Là cấp cao nhất trong phân loại rượu vang Tây Ban Nha. Là rượu vang có chất lượng xuất sắc. Trong 15 năm đầu tiên chỉ có rượu Rioja được nhận danh hiệu này. Nhưng đến năm 2003 có thểm rượu vang Priorat.

Rượu vang Tây Ban Nha những năm gần đây đang được nhiều người ưa chuộng bởi chất lượng. Quý vị có thể chọn cho mình cửa hàng uy tín để có những chai rượu vang ngon, giá phù hợp. Hoặc qua topruouvang.com để có những chai vang ngon nhất.